Ekokulta
Ekokullan kimallus
Arvot
Kaivuu
Kaivuukuvia
Kulta
Ekokultaa kuvina
Historia
Yhteys ja linkkejä
Luonnonmukaisin menetelmin kaivettua ekokultaa
Arvot

Luonnonarvot ja kulttuuriarvot

Lapin luonnonarvot ovat rikkaat. Puhtaus, koskemattomuus ja ainutlaatuinen luonto ovat rikkaita. Näiden lisäksi Lemmenjoki tunnetaan kullasta ja kullankaivuusta. Kulta-alue, mielenkiintoinen kultahistoria ja kullankaivajat tekevät alueesta kulttuurillisesti erityislaatuisen koko Euroopassa. 
Näitä kaikkia arvoja vaalimme myös Pehkosenkurussa.

Työskentelen erämaassa, 40 kilometriä lähimmältä maantieltä. Ympäröivä luonto tekee työnteon ja asumisen erämaassa hyvin haastavaksi. On osattava elää luonnonmukaisesti.

Koska kulta on rapautunut soraan ja moreeniin, sen erottamiseen tarvitaan vain vettä ja painovoimaa.
Jättämäni hiilijalanjälki, verrattuna esimerkiksi suurista kaivoksista saatavaan kultaan, on olematon.
(Vertailun vuoksi sivun alaosassa kovan kiven, eli kalliokullan erottelemisessa tarvittavia menetelmiä)

 
Kts. Kuvagalleriassa työmenetelmien esittely
 
 
Lapiolla tapahtuvassa kullankaivuussa on otettava huomioon sääolosuhteet, vuorokauden ja vuodenaikojen vaihtelu, vesiolosuhteet, kaivuupaikan kaltevuus, turvemaan ja sorapatjan paksuus, pohjakallioin muodot.. Ympäröivä luonto neuvoo ja pakottaa. 

Lemmenjoen erämaassa työpaikan huolto on haastavaa. Kaikki työvälineet, jokaista laudanpätkää myöten, ovat tarpeellisia. Kun tarkastelee kullankaivajan elämää Lemmenjoen erämaassa, huomaa, että kaivaja on kaikessa toiminnassaan ekologinen ja kierrätyksen ammattilainen. Mitä paikalta ei löydy, se on kehitettävä ja yleensä kierrätettävä vanhasta. (Lähin rautakauppa on 15 kilometrin kävelyn, 25 kilometrin venekyydin ja 100 kilometrin autokyydin päässä Ivalossa)

Itse kullan arvo mitataan kaivuuseen liittyvien taustojen, kullan puhtauden ja kultahipun painon ja muodon mukaan. Kaivamani ekokulta on luonnollisimmin kaivettua kultaa. Jatkojalostamme löytyneistä kultahipuista uniikkikoruja. Erämaan Kulta myy näitä luonnon taideteoksia joita on maapallolla vain yksi kutakin. Niiden tuotantoprosessi ja ekorepun paino on tiedossa.

Ostaessasi ekokultaa, suojelet luontoa!
Ostaessasi kultakorun kultasepänliikkeestä, et voi yleensä tietää kullan alkuperää etkä sen kaivamiseen ja jatkojalostamiseen kuluneita luonnonvaroja.


Kullan vähemmän ekologisia erottelumenetelmiä (lähde: wikipedia):

 

Malmeista, joissa kultaa on vain pieninä pitoisuuksina, se voidaan erottaa syanidi-, klooraus- tai amalgaamiprosessilla.

  • Syanidiprosessissa kulta reagoi natriumsyanidiliuoksessa muodostaen natriumsyanoauraattia, joka pelkistetään elektrolyyttisesti.
  • Kloorausprosessissa malmi reagoi kloorin kanssa korkeassa lämpötilassa muodostaen kultakloridia (AuCl3). Liuos pelkistetään vetysulfidilla, jolloin saadaan kultasulfidia, joka voidaan puhdistaa sulattamalla.
  • Amalgaamiprosessissa kulta liuotetaan lietteestä amalgaamiksi elohopeaan ja erotetaan siitä tislaamalla.
Ekokullan kimallusArvotKaivuuKaivuukuviaKultaEkokultaa kuvinaHistoriaYhteys ja linkkejä